Dayanışma, eğitim, araştırma çalışmaları, teknik destek temini ve benzeri teşebbüslerle Türkiyedeki Seyahat Acentalarının gelişmesine,büyümesine ve uluslar arası rekabet gücü kazanmasına yardımcı olmak suretiyle ülke turizmine katkıda bulunmak TÜRSAB’ın çalışma ve teşebbüslerine destek temin etmektir.

2017 Yılı TURSAV Olağan Genel Kurulu

Vakfımızın 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 21 Aralık 2017 Perşembe günü TÜRSAB Genel Merkez binasında yapılacaktır. Toplantı çağrısı ve Vekaletname ektedir. Kurucu ve Asil Üyelerimizin bilgilerine sunarız.                                              

Saygılarımla

EK: Toplantı çağrısı ve Vekaletname

  • TURSER (Sigorta)
  • Güvence Paketi
  • Vize Sigortası
  • Kaza Sigortası
  • Seyahat Sigortası

 

 

 

TURSAV Burs Yönetmeliği esasları dahilinde eğitim bursları da vererek yetenekli ve fakat öğrenim giderlerini karşılamakta güçlük çeken öğrencileride desteklemektedir..

Devamı..

Turizm sektörü ve seyahat acentalarına tanıtım, reklam ve danışmanlık hizmetleri vermek, sektöre destek amacıyla...

Devamı..