BAŞKAN

BAŞKANIN MESAJI

Değerli Üyemiz,

Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı TURSAV 12 Kasım 1991 tarihinde 68 kurucu üyeyle ve toplam 1.050,000 TL’lik bağışlarıyla kurulmuş ve o tarihten itibaren çalışmalarına başlamıştır. Zamanla kuruluştaki Vakıf Senedi’nde değişiklik ihtiyacı doğmuş, iki kez değiştirilmesine karşın üye sayısında umulan hedefe ulaşılamamıştır. Son olarak her seyahat acentasının Vakıf üyesi olabilmesini sağlamak üzere; TURSAV Mütevelli Heyeti’nin 15.3.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’nda Vakıf Resmi Senedi’nde değişiklik yapılmış, bu değişiklik İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/372 E. Sayılı dosyasıyla tescil edilmiş, 4.5.2023 tarihinde kesinleşerek yürürlüğe girmiştir.

25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen TURSAV Genel Kurulu’nda seçilen Mütevelli Heyeti 27 Aralık 2023 günü Hazirun Cetveli’ndeki 21 üyenin katılımıyla toplanmış, 2023 Faaliyet Raporu’nu ve 2024 Çalışma Programı’nı onaylamış, TÜRSAB Yönetim Kurulu’nun belirleyip bildirdiği 2 Yönetim Kurulu adayıyla birlikte aşağıda adları listelenen bizleri Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçmiştir. TURSAV yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 10 Ocak 2024 tarihinde yapmış, görev belirlemelerini tamamlamıştır.

2023 Faaliyet Raporu’nda TURSAV’ın tüm çalışmaları, iştirakleri ve mali raporları bütün ayrıntılarıyla sergilenmiştir. Bu raporların tamamını TURSAV’ın www.tursav.org sayfasında görebilirsiniz.

TURSAV şu anda 1’i tüzel (TÜRSAB), 39’u gerçek 40 Kurucu Üye’ye, (28 Atamalı Kurucu Üye Toplam 68), 2023-26 arasında Genel Kurul’un görevlendirdiği 38 asil, 7’si yedek Mütevelli Heyeti üyesi dahil 384 Vakıf üyesine, yani toplam 424 üyeye sahiptir.

Turizm ve Seyahat Acentaları İktisadi İşletmesi, TURSAV Servis Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. (TURSER), Turizm Tanıtım Destek ve Ürünleri Ltd. Şti. (TUR-PRES), Seyahat Acentaları Meslek Eğitim Hizmetleri A.Ş. şirketlerini bünyesinde barındıran TURSAV’ın iştirakleri arasında UKTAŞ, KOMER ve ANFAŞ da bulunuyor.

Vakfımız içinde TÜRSAB Asya BTK’nın kiracı olarak bulunduğu taşınmazın sahibidir. “Amaç ve Hizmet Konuları” arasında “TÜRSAB’ın çalışma ve teşebbüslerine destek temin etmek” maddesi bulunan Vakfımız bu amaç çerçevesinde 2023 yılı içinde, bir önceki Vakıf Yönetim kurulu döneminde 3 gayrımenkul alımında bulunmuştur: TÜRSAB Genel Merkez Binası, Eskişehir TÜRSAB BTK Binası ve Manavgat’taki taşınmaz.

TÜRSAB Genel merkez binasının icraen satışı sonrasında geri alınması için mevzuat gereği Vakfımızın devreye girmesi gerekmiş ve TÜRSAB tarafından

sağlanan mali destekle 15.02.2021 tarihinde FİBABANKA AŞ ile Vakfımız arasında 81 milyon liralık “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşmede yer alan ödeme planında son taksit tarihi 31.12.2026 tarihi olup bugüne kadar toplam 59 milyon ödeme yapılmış olup geriye 22 milyon ödeme kalmıştır.

Bu konuyla ilgili Vakfımız ile TÜRSAB arasında 30.03.2021 tarihli “Taşınmaz Hissesi Satış Vaadi ve Taşınmaz Tahsis Sözleşmesi” imzalanmıştır. TÜRSAB Genel Merkez Binası için akdedilen Sözleşmenin 1. Maddesi “…Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’nden doğacak hakların TÜRSAB’a kullandırılması; taşınmaz mülkiyetinin TURSAV tarafından devralınması aşamasında TÜRSAB’ın işbu Sözleşme uyarınca yapacağı ödemelerin toplam tutara oranı üzerinden mülkiyete ortak olması” şeklinde düzenlenmiştir. Bakiye borç Aralık 2026’da tamamlanınca bina TÜRSAB’a iade edilecektir.

Ayrıca TÜRSAB tarafından kullanılan BTK binalarının icraen satışında da TÜRSAB 25. Genel Kurulunda gayrimenkul alımına ilişkin Gündem Maddeleri arasında bulunan maddenin onaylanamamasından dolayı aynı yöntemle yukarıda belirtilen binalar alınmıştır.

TURSAV şu anda Genel Merkezde 8, Korugöl Düzce’de 4 (hepsi de bekçi), Ankara’daki Meslek Lisesi’nde 20 olmak üzere 32 kişiyi istihdam etmektedir.

Yeniden yapılandırılmasıyla Vakfa üyelik koşullarının daha uygun hale getirildiği, kaynakları özerkleştirilen TURSAV artık kendi yönetimlerini bağımsızca belirleyen, daha demokratik, daha şeffaf çalışabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur.

TURSAV’ın son Genel Kurulu’nda görevlendirilen bizler sizlere “neleri devraldık” biçimindeki bu bilgilendirmeyi yaparken, her zaman önerilere ve eleştirilere açık olduğumuzu beyan ediyor, yalnız seyahat acentacılığıyla değil, turizmin diğer alanlarıyla da ilgili olarak tüm üyelerimizi “birlikte çalışma, ortaklaşa katkı verme” ilkesiyle ortak çalışmaya çağırıyoruz.

Sevgilerimizle,
 

Faruk PEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜM HABERLER
29  Mayıs  2024
TURSAV Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı ve Mütevelli Heyeti Toplantıları
HABERİ OKU
20  Mayıs  2024
Mütevelli Heyeti Toplantısı
HABERİ OKU
26  Nisan  2024
Vefat ve Başsağlığı
HABERİ OKU
24  Nisan  2024
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
HABERİ OKU
22  Nisan  2024
TURSAV Heyetimiz, TÜRSAB Turizm ve Meslek Lisesi'nde Bir Toplantı Gerçekleştird
HABERİ OKU
07  Mart  2024
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
HABERİ OKU
15  Şubat  2024
İstanbul Ticaret Odası Ziyareti
HABERİ OKU
13  Şubat  2024
TURSER Sigorta Plus Seyahat Sigortası Ürünleri
HABERİ OKU
TÜM DUYURULAR
20  Mayıs  2024
Mütevelli Heyeti Toplantısı
HABERİ OKU
13  Şubat  2024
TURSER Sigorta Plus Seyahat Sigortası Ürünleri
HABERİ OKU
09  Şubat  2024
İHALE DUYURUSU - Düzce Korugöl Tabiat Parkı
HABERİ OKU
07  Şubat  2024
EMITT Fuarı Hakkında
HABERİ OKU
07  Şubat  2024
Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı
HABERİ OKU
06  Şubat  2024
Kaskoda TÜRSAB Üyelerine Özel İndirim
HABERİ OKU
11  Ocak  2024
Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı
HABERİ OKU
29  Aralık  2023
Mütevelli Heyeti Toplantısı
HABERİ OKU